Szerep története

A község első írásos említése a Dömösi Prépostság alapítólevelében történt 1134- ben, mivel Cerep (Szerep) lakosainak egyházi adója ide folyt be. A Váradi Regestrumban 1219- ben említik először a községet és lakóit.

 

 

 

Szociális tüzelőanyag támogatás

A szociális tüzelőanyag támogatás kérelem nyomtatványt lehet igényelni a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén, valamint ide kattintva letölthető.

 

Verő Tünde s.k.
polgármester  

Közmeghallgatás meghívó

Tisztelt Lakosság!

 

Szerep Község Képviselő-testülete 2021. október 27-én (szerda) közmeghallgatást tart, melyre ezennel meghívom. 

Az ülés helye: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége,

Szerep Nagy u. 53. Házasságkötő terem 

Az ülés kezdési ideje: 17.00 óra 

 

Napirendi-javaslat:

1./Polgármesteri beszámoló Szerep község közbiztonságáról

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester

 

Szerep, 2021. október 13. 

Tóthné Verő Tünde s.k.

polgármester      

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerep Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Maradj Hajdú-Biharban ösztöndíjpályázat kiírásról

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Maradj Hajdú-Biharban!” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

EFOP-1.5.3-16-2017-00017
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban”
Báránd, Bihartorda, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep
2021/2022. TANÉV

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2021. október 14.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EFOP-1.5.3-16-2017-00017, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíj pályázat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára, a „Maradj Hajdú-Biharban!” című ösztöndíj elnyerésére.

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt

Számos lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik hosszabb távon vagy akár ideiglenesen keresnek biztos megélhetést és stabil munkahelyet, melynek köszönhetően jelenleg is töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt.

A járványhelyzet hatására egyre több helyen találkozhatunk a Magyar Honvédség katonáival, akik alapfeladataik ellátása mellett a rendvédelmi szervek, illetve az egészségügyi dolgozók munkáját is segítik. Mindez azt is eredményezi, hogy az eddigieknél is több figyelem irányul rájuk, ezáltal magára a katonai pályára. Erről is beszélgettünk Tóth Imre őrnaggyal, a debreceni Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetőjével.

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Sajtóközlemény

Szerep községi önkormányzat által elnyert vissza nem térítendő európai uniós támogatásról

 

Szerep Községi Önkormányzat „Mini bölcsődei férőhelyfejlesztés Szerepen” című pályázat keretében 63.706.143 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a Széchenyi 2020 program keretében.

 

ATOP-1.4.1-19-HB1-2019-00028 (Bölcsőde)

A projekt fő célja, hogy a kisgyermekes családok számára az alapvető közszolgáltatás a településen legyen biztosítva, illetve a szolgáltatás jól felszerelt, biztonságos épületben működjön.

A településen a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményen kívül más, a 0-3 éves korú gyermekek ellátását célzó nevelési intézmény nincs, a bölcsődei ellátást a településen ez az egy intézmény látja el teljes egészében. A mini bölcsődei feladatellátás jelenlegi maximális férőhelye 7 fő befogadására alkalmas, a fejlesztés hatására, újabb 7 férőhellyel bővül és így 14 fő 0-3 éves korú kisgyermek ellátására nyílik majd lehetőség.

Átalakításra, rendezésre kerül udvari játszóeszközökkel, udvarrendezéssel a bölcsőde udvara is, amely teljesen elkülönül az óvodai játszóudvartól. A tereprendezés révén megfelelő és biztonságos udvari környezet kialakítása valósul meg, mely megfelel majd minden vonatkozó előírásnak.A projekt keretében alapfeladatokon túli szolgáltatás (játszócsoport) kialakítása is megtörténik majd.

 

 

A projekt elkezdődött az ünnepélyes átadás dátuma várhatóan: 2022.09.30

 

A projektről bővebb információt a www.szerep.hu oldalon olvashatnak.

Népkonyha szolgáltatás

Tisztelt Szerepi Lakosok!

 

Értesítem Önöket, hogy 2021. március 1. -től (hétfő) 1500 órától népkonyha szolgáltatás igénybe vehető a könyvtár melletti épületben (Nagy utca 34.) azok számára, akik az adatkezelési nyilatkozatot beadták.

 

Tóthné Verő Tünde
polgármester    

HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata itt olvasható.

Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterének határozatai

Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterének 35/2020.(XI.20.) számú határozata: Link (PDF)

Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterének 36/2020.(XI.20.) számú határozata: Link (PDF)

Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterének 37/2020.(XI.20.) számú határozata: Link (PDF)

Ügyfélfogadási szünet

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szerepi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás/ügyintézés

2020.11.02 - 2020.11.06 között SZÜNETEL!

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerep Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

KÖZLEMÉNY a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde köznevelési intézményben rendkívüli szünet elrendeléséről

Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterének

8/2020.(IV.03.) számú határozata

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 81/2020 (IV.01) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

1./ Szerep község településen működő önkormányzati fenntartású Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde köznevelési intézményben

2020. április 6. napján 6.00 órától rendkívüli szünetet rendelek el, a veszélyhelyzet fennállásának idejére.

2./ Jelen határozatról az Emberi Erőforrások Minisztere tájékoztatást kap.

 

Szerep, 2020. április 3.

 

Tóthné Verő Tünde
polgármester s.k. 

 

Óvodai beiratkozás

K Ö Z L E M É N Y

 

a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézménybe a gyermekeket a 2020/2021. nevelési évre a következő módon lehet beíratni:

www.oktatas.hu

 

Keserű László
jegyző    

Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterének határozata a Szerep Községi Piac működési rendjének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a szerepi polgárok biztonsága, a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében a következőket rendelem el:

1./ Szerep Községi Piac működési rendjének 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A piacon csak élelmiszert, illatszert, drogériai termékeket, a háztartási tisztítószert, vegyi árut és a higiéniai papírterméket lehet árusítani az Üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy alapján. A napijegy másra nem ruházható át. A helyhasználati díj beszedése az engedély megadásának minősül.”

2./ Az 1./ pontban írt rendelkezés visszavonásig szól.

3./ Ez a határozat 2020. március 20. napján 16 órakor lép hatályba.

 

Szerep, 2020. március 20.

 

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester      

Tájékoztató

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 14-én megtartott rendkívüli testületi ülésén a koronavírus járvány megelőzése érdekében az alábbi átmeneti intézkedéseket hozta.

Az intézkedések mindaddig érvényesek, amíg a képviselő-testület vissza nem vonja, vagy magasabb rendű jogszabály más intézkedést nem tartalmaz.

 

26/2020.(III.14.) számú határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 16-tól visszavonásig a könyvtár nyitvatartását szünetelteti.

 

27/2020.(III.14.) számú határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 2020. március 16. napjától visszavonásig a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsődébe járó gyerekek szüleinek, hogy a gyermekeket csak akkor vigyék óvodába, ha felügyeletükről más módon nem tudnak gondoskodni.

 

28/2020.(III.14.) számú határozat:

 1. a/ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 16. napjától visszavonásig az iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a tízórai, ebéd és uzsonna egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerülnek.

 

 1. b/ Azon gyerekek részére, akik az óvodában, bölcsődében megjelennek az étkeztetést a megszokott formában az önkormányzat továbbra is biztosítja.

 

 1. c/ 2020. március 16. napjától visszavonásig az óvodából távol maradó gyermekek részére, a tízórai, ebéd és uzsonna, a bölcsődéből távol maradó gyermekek részére a reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerülnek.

 

29/2020.(III.14.) számú határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 16. napjától visszavonásig az idős nappali ellátásban részesülő étkezők és vendégétkezők részére az ebéd egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerül.

 

30/2020.(III.14.) számú határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a külföldről hazaérkező szerepi lakosoknak, hogy a hazaérkezést követő 14 napot lehetőleg otthonukban töltsék.

 

31/2020.(III.14.) számú határozat:

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb rendű jogszabályokkal összhangban úgy dönt, hogy a polgármester a szükséges mértékig rendelkezhet a veszélyhelyzet megelőzéséhez, elhárításához szükséges pénzeszközökről, a számlákat elkülönítve kezeli, és a képviselő-testületet a pénz felhasználásról folyamatosan tájékoztatja.

Tisztelt szerepi lakosok!

Miniszterelnök úr tegnap esti bejelentésének ismeretében, és a kialakult helyzetre tekintettel ma 13 órára összehívtam a képviselő-testület tagjait, az intézményeink vezetőit, hogy az elkövetkező időszakban milyen módon biztosítsuk az ellátásokat településünkön, hogyan történjen a feladatellátás a központi irányelvek figyelembe vételével.

Településünkön ez érinteni fogja az óvodai nevelést, a bölcsődei ellátást, a könyvtári feladatellátást, a szociális ellátórendszert, igazgatási feladatokat és az étkeztetést is. Az elmúlt hetek, napok eseményeinek tükrében folytatott egyeztetésekre és a rendeleti igazgatásra tekintette az elmúlt napokban is már néhány intézkedés történt, amit tapasztalhattak is, a megelőzés tekintetében. A megelőzés feladatát tekintjük továbbra is a legfontosabb feladatunknak.

Az intézkedésekről tájékoztatni fogjuk lakosainkat, elsősorban a honlapon illetve az Önkormányzat Facebook oldalán valamint hirdetmények útján.

Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy a felesleges pánikkeltéstől, hangulatkeltéstől és a rémhírterjesztésektől tartsa távol magát, hiszen egy igen nehéz időszak van mögöttünk, s még nehezebb előttünk, azonban úgy gondolom együtt ezen a krízishelyzeten is túljutunk...

 

Tisztelettel:                                            

Tóthné Verő Tünde
polgármester   

Március 15 -ei rendezvény

Tisztelt szerepi lakosok!

Tekintettel az országos járványügyi helyzetre, az operatív törzs döntése alapján, településünk lakosainak biztonsága érdekében településünk sem tartja meg a március 15-ei települési ünnepi megemlékezését.

Tudomásunk szerint Szerepet továbbra sem érinti a fertőzés, de az elővigyázatosság és a megelőzés közös felelősségünk.

 

Tóthné Verő Tünde
polgármester    

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Betegek!

Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása történik.

06-80-277-445

06-80-277-456

 

NE menjen:
    - Orvosi rendelőbe, váróba
    - Tömegközlekedést NE használjon!

Maradjon otthon!

 

További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak:

www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tájékoztatok

 

Hirdetmény

Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan.

A hirdetményt IDE KATTINTVA töltheti le.

Orvosi eszköz-beszerzés Szerep Községben

Kedvezményezett neve: Szerep Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” MFP-AEE/2019

Projekt címe: Orvosi eszköz-beszerzés Szerep Községben

Projekt azonosítószáma: 3003949088

A szerződött támogatás összege: 1.312.550 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt forrásai: Miniszterelnökség és Magyar Államkincstár

Projekt befejezésének éve: 2020

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Szerep Község tulajdonában lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelő működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése valósult meg. Az eszközbeszerzés az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben rögzített eszközökre irányult. A fejlesztés eredményeként 45 db eszköz beszerzése valósult meg, mellyel Szerep községben az egészségügyi alapellátás, valamint az orvosi eszközállomány feltételei javultak.

 

Megvalósulási hely: Szerep, Kölcsey utca 6. 608.hrsz.

 

A Projekt szakmai résztvevői:

Beruházó: Szerep Községi Önkormányzat

Szállító: Rextra Kereskedelmi Kft.

Projektmenedzsment: HBMFÜ Nonprofit Kft.

Kötelező nyilvánosság: HBMFÜ Nonprofit Kft.

 

 

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Jubileumi rendezvénysorozat Szerep községben

Kedvezményezett neve: Szerep Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram, MFP-NHI/2019

Projekt címe: Jubileumi rendezvénysorozat Szerep községben

Projekt azonosítószáma: 1983157884

A szerződött támogatás összege: 4.383.344 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt forrásai: Miniszterelnökség és Magyar Államkincstár

Projekt befejezésének éve: 2020

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében egy jubileumi 3 napos programsorozat került megrendezésre a település első írásos említésének évfordulója alkalmából. A rendezvény 2019. szeptember 13-15. között valósult meg. A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokon túl egészségmegőrző és prevenciós előadások, események színesítették a programot.

 

A Projekt szakmai résztvevői:

Kedvezményezett: Szerep Községi Önkormányzat

Előadóművészek: Többek között:dr. Komáromi István, Dankó Szilvia, Gyebnár Csekka, Várkonyi András, Barna Zsombor, Domokos László

Projekt előkészítés: HBMFÜ Nonprofit Kft.

Projektmenedzsment: HBMFÜ Nonprofit Kft.

 

 

 

Rendkívüli téli időjárás, erős havazás

Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.

 

Szociális tüzelőanyag támogatás igénylés

A szociális tüzelőanyag támogatás kérelem nyomtatványt 2019. november 6-tól (szerdától) lehet igényelni a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén, valamint letöltheti innen.

A támogatási kérelmeket 2019. december 6.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

 

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester      

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerep Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Lakossági tájékoztató kánikula idejére

Általános tudnivalók

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában!
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink frissítésére.
Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást!
Lehetőleg éjjel szellőztessünk!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.
Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába.
Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett!
A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellőzhet.
Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi előnyökről.

 

Étkezési tanácsok

Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett fokozott só veszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20 %-os sótartalom veszteséggel számolhatunk.
Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek be a megfelelő ásványi anyag tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és a kalciumot is.
Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezettől!
Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük el a „magyarosan” fűszeres nehéz húsételeket!).
A forró napokon még most is kedvenc a behűtött görögdinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 %-ban vízből áll.
Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket. Emésztésünk nem veszi igénybe túlságosan szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák az immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat, és ásványi anyagokat.

 

Öltözködési tanácsok

Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy melegben – átmenetileg – felejtsük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bőszárú nadrágokat, szellős blúzokat.
Idősek ne viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt!
Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat, ezért helyezzünk a cipőbe frottírból készült talpbetétet.
Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keretű napszemüveget, amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához.

 

Tanácsok kisgyermekes családok részére

Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60 oC-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne lévők hősokkot kapnak.

 

Orvosi tanácsok

Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetelű is lehet.
A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedőbe csavarhatjuk, miközben legyezzük.

 

Tanácsok a hőguta megelőzésére:

 1. A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvédő krémmel naponta többször is kenje be a bőrét!

 2.  

  Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.

   

Utazási, közlekedési tanácsok

Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek és a városokon kívül túrázni illetve strandolni indulnak.
A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének légynyomását.
Ha hosszabb útra indulunk, a gépkocsiban utazók részére vigyünk – lehetőleg hűtő táskában – megfelelő mennyiségű folyadékot.
A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja.
A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők még inkább türelmetlenebbek, indulatosak.
A nyári időszakban meglévő jó útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet.
Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes két-három óránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.

 

Tanácsok strandoláshoz

A kánikula a vízben, vízparton viselhető el leginkább, azonban ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat.
Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral!
Szeszesital vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdőzéstől!
Napozás után testét zuhanyozással vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha ne menjen a vízbe!
Szív- és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne fürödjenek!
Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetőleg ne aludjon el! 

Eboltás

Tisztelt ebtulajdonosok!

 

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy Szerep községben és Szerep-Hosszúhát községben az ebek 2019. évi veszettség elleni oltása az alábbi helyszínen és időpontokban történik. Az ebek oltása és egyidejű féregtelenítése kötelező.

Időpontok Szerep községben:
Helyszín: Vasútállomás átrakodó

 • április 12. (péntek) délután 13:00 - 15:00
 • pótoltás: május 3. (péntek) délelőtt 8:00 - 11:00

Időpontok Szerep-Hosszúhát községben:
Helyszín: Vasútállomás átrakodó

 • április 12. (péntek) délután 15:00 - 15:30

Felvezetett, ill. rendelőben történő oltás estén: 4.000 Ft/db
Háznál történő oltás esetén: 4.500 Ft/db

Kérjük mindenki hozza magával a kisállat-egészségügyi könyvét! A kisállat-egészségügyi könyv elvesztése esetén, pótlásának díja: 500 Ft (Veszettség elleni vakcinával csak olyan kutya oltható, amelyet már előzőleg transzponderrel megjelöltek. A jelölést az eboltás helyszínén is meg lehet rendelni.)

Dr. Békés István
Állatorvos   

 

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására

 

A pályázat célja:

A pályázat a helyi civilszervezetek 2019. április 1. és 2019. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek működési költségeihez kíván hozzájárulni.

 

Pályázók köre:

Szerepen működő civilszervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék (bíróság) szerepi székhellyel bejegyzett és ténylegesen működnek, illetve azok a be nem jegyzett szervezetek, akik legalább három éve folyamatosan, bizonyíthatóan működnek.

Értesítés ivóvíz csőhálózat mosatásról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2019.02.20-tól 2019.02.21-ig 8:00 órától 20:00 óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Szerep ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy ebben az időszakban a település egész területén nyomáscsökkenés és vízzavarosodás fordulhat elő.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Szerep Községi Önkormányzat ( 4163 Szerep, Nagy utca 53.)

Ellátandó feladatkör:

A szerepi felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

Ellátandó lakosságszám: 1577 fő (2018. január 1-i adat)

A feladat ellátásának helye: Háziorvosi Rendelő 4163 Szerep, Kölcsey utca 6.

Tájékoztatás háziorvos rendelési idejéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 3-tól a szerepi háziorvosi körzetben a következő rendelési időben várja a betegeket 

Dr. Tverdota László háziorvos:
A rendelési idő:
       Hétfő:    14:00 - 16:00
       Kedd:      9:30 - 12:30
       Szerda:  13:00 - 16:00

dr. Hódi Gábor háziorvos:
A rendelési idő:
       Csütörtök:   13:00 - 15:00
       Péntek:         9:00 - 11:00

 

 

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester      

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Értesítés szociális tüzelőanyag támogatásról

ÉRTESÍTÉS!

A szociális tüzelőanyag támogatás kérelem nyomtatványt 2018. november 5-től (hétfőtől) lehet igényelni a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén, valamint letölthetó az alábbi linkről: Tüzelőtámogatás kérelem 2018.

A támogatási kérelmeket 2018. december 14.-ig lehet benyújtani a Hivatalhoz.

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy akik 2017. évben szociális tüzelő támogatásban részesültek, azok kiegészítő támogatást is igényelhetnek. Ezt külön kérelem nyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz.

 

Tóthné Verő Tünde
polgármester    

Szerep Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére

Szerep Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szerep Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére.

 

Közmeghallgatás meghívó

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Szerep Község Képviselő-testülete 2018. október 15-én (hétfő) közmeghallgatást tart, melyre ezennel meghívom.

Az ülés helye: Szerep Községi Könyvtár, Nagyterem

Az ülés kezdési ideje: 17.00 óra

Napirendi-javaslat:

1./ A szelektív hulladékgyűjtés, tűzmegelőzés, és környezetvédelem népszerűsítéséhez kapcsolódó program ismertetése – Ne gyújtsd! Gyűjtsd!
Előadó: Karacs Károly tűzoltó alezredes
Petruska Gergő tűzoltó százados

2./ E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. lakossági tájékoztatása
Előadó: E.ON képviselője
A Képviselő-testületi ülés határozatképessége érdekében minden képviselő jelenlétére számítok.

 

Szerep, 2018. október 8.

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester      

 

Tanévkezdési támogatás 2018

TISZTELT LAKOSSÁG!

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 28-i ülésen döntött a tanévkezdési támogatásról. A döntés értelmében a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan: 

 • a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tisztasági csomag támogatást,

 • a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tanszercsomag támogatást,

 • a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 2500 Ft/fő értékű tanszercsomag támogatást,

 • a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 5000 Ft/fő,

 • a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 5000 Ft/fő összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatási igény bejelentésére – iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolással - 2018. október 12-ig a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség.

A Szerepi Kelemen János Általános Iskolában tanuló gyermekeknek, valamint a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda óvodásainak külön kérelmet nem kell benyújtani.

 

Szerep, 2018. szeptember 18.

  

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester      

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság!

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák a 12.000,- értékű juttatást.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Tájékoztatás légi-kémiai szúnyoggyérítésről! (Lakosság)

Ezúton tájékoztatjuk Szerep lakosságát, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5 pontja alapján környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);légi-kémiai szúnyoggyérítés várható!

Tervezett időpont: 2018. augusztus 31-én.

Kedvezőtlen időjárás esetén a tartalék időpontban történik az irtás, amelyről további tájékoztatást adunk.

Tartalék időpont: 2018. szeptember 2.

A FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ IRTÓSZER MÉHEKRE VESZÉLYES LEHET!

 

Tájékoztatás légi-kémiai szúnyoggyérítésről! (Méhész)

Ezúton tájékoztatjuk Szerep méhészeit, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5 pontja alapján környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);légi-kémiai szúnyoggyérítés várható!

Tervezett időpont: 2018. augusztus 31-én.

Kedvezőtlen időjárás esetén a tartalék időpontban történik az irtás, amelyről további tájékoztatást adunk.

Taralék időpont: 2018. szeptember 2.

 

A gyérítésre való tekintettel kérjük a méhészeket, hogy az adott időpontokban tegyék meg a megfelelő óvintézkedéseket, a méheik biztonságának érdekében.

Tájékoztatás a Mini Bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018. szeptember 1-jén induló Mini Bölcsődében a beiratkozásra 2018. augusztus 24-től kezdődően egész évben lehetőség van.

A beiratkozás helye: Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde (4163 Szerep Kossuth u. 10.)

Tájékoztatás áramszünetről

TÁJÉKOZTATÁS!

 

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2018. augusztus 17-én, 8:30 órától várhatóan 15:30 óráig, Szerep egész településen, Szerep-Hosszúhát Kösely Zrt. egész területe, Hosszúhát egész területén, rendkívüli gallyazás miatt

ÁRAMSZÜNET LESZ!

Tájékoztatás útlezárásról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2018.04.20 -án pénteken a Kossuth utca le lesz zárva aszfaltozási munkálatok miatt.

Az útlezárás a Kossuth utca/Nagy utca kereszteződése és a Kossuth utca/József A. utca kereszteződése közötti útszakaszt érinti.

Az útlezárás reggel 8 órától délután 17 óráig tart.

A szerepi Kemény tanyán hízósertés telep korszerűsítése és bővítése (Budai Farm Kft.)

A szerepi Kemény tanyán hízósertés telep korszerűsítése és bővítése

Közbeszerzési dokumentumok

Orvosi rendelés 2018. április 4 -én

2018. április 4 -én (szerdán) orvosi rendelés délután 1330 -tól lesz.

Értesítés ivóvízhálózaton történő csőhálózat mosatásról

Értesítés! 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy 2018.04.03 -tól 2018.04.05 -ig 700 órától 1900 óráig az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Szerep település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás letölthető innen.

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.S ( l ) bekezdése alapján Szerep Községi Önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2018.04.01. — 2018.04.30-ig terjedő időszakban a község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Ebek veszettség elleni oltása

 

Tisztelt ebtulajdonosok!

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy Szerep községben és Szerep-Hosszúhát községben az ebek 2018. évi veszettség elleni oltása az alábbi helyszínen és időpontokban történik. Az ebek oltása és egyidejű féregtelenítése kötelező.

 

Szerep község

Helyszín: Vasútállomás átrakodó

Időpontok: Április 6. (Péntek): de. 08:00-11:00

 

Szerep-Hosszúhát község

Helyszín: ÁG utca

Időpontok: Április 6. (Péntek): de. 11:30-12:00

 

 

 

 

Felvezetett ,ill. rendelőben történő oltás estén: 3500 Ft/db                                

Háznál történő oltás esetén: 4000 Ft/db

 

Kérjük mindenki hozza magával a kisállat-egészségügyi könyvét! A kisállat-egészségügyi könyv elvesztése esetén, pótlásának díja: 500 Ft (Veszettség elleni vakcinával csak olyan kutya oltható, amelyet már előzőleg transzponderrel megjelöltek. A jelölést az eboltás helyszínén is meg lehet rendelni.)

 

Dr. Móri Antal
Állatorvos   

 

Pályázati felhívás civil szervezetek számára

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására.

Országgyűlési Választás 2018

 

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

A választáson szavazatszámláló bizottságok működnek.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból, választott és megbízott tagokból áll. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart.

A mellékelt jelentkezési lapon a szavazatszámláló bizottságokba választott tagok jelentkezését várjuk.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék településünkön a választások sikeres lebonyolítását!

Püspökladány, 2018. január 16.


Keserű László s.k.         
a Helyi Választási Iroda vezetője


A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le.

Kormányablak Osztály 2019. december 29. ügyfélfogadása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányablak Osztály 2017. december 29. napján (pénteken) technikai okok miatt a következő ügytípusokban 8:00-12:00 óráig fogadja ügyfeleit:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása

Tájékoztatjuk, hogy az ünnepek miatt a püspökladányi ügyfélszolgálatunk az alábbi napokon tart zárva:

2017. december 19, 27.

2018. január 02, 03.

Pályázati Felhívás

Szerep Községi Önkormányzat pályázatot ír ki „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására.

A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva érhető el: Letöltés(pdf)

Szociális tüzelőanyag támogatás

A szociális tüzelőanyag támogatás kérelem nyomtatványt 2017. november 13-tól (hétfőtől) lehet igényelni a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén.

Rendkívüli téli időjárás, erős havazás

Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerep Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Tanévkezdési támogatás 2017

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 29-i ülésen döntött a tanévkezdési támogatásról.

Háziorvosi rendelő ideiglenes áthelyezése

A Szerep Kölcsey u. 6. szám alatt működő orvosi rendelőt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében újítják fel, ezért az itt működő rendelőnek ideiglenes helyet kellett találni, ahol zavartalanul folytathatják a munkát a rekonstrukció befejezéséig.

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július 17 — július 31. közötti időszakban a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.

Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítást végez.

Tartalékosokat vár a honvédség

Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség a nemrégiben útjára indult új szolgálati forma, az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe. A honvédség mindazok jelentkezését várja, akik elkötelezettek, és tenni szeretnének saját lakókörnyezetük biztonságáért.

A legszebb konyhakertek 2017

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva Szerep Községi Önkormányzat meghirdeti „A legszebb konyhakertek” programot.

 

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szerep Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
A mezőőr is hivatalos személy

 

A MEZŐŐR IS „HIVATALOS SZEMÉLY"!

 

Jó tudni és tisztában lenni azzal, hogy a mezőőr is hivatalos személynek minősül. Ugyanolyan mértékben védi a törvény, mint pl. a rendőrt.

 

Az 1997. évi CLIX. Törvény ezt lehetővé teszi részükre, és ha valaki megüti őket, az olyan, mintha egy rendőrt bántalmazna. 

 

Erősen figyelmébe ajánlom mindenkinek az alábbiak ismeretét!

 

A MEZŐŐR FELADATAI

 

23. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. (2) A mezőőr együttműködik a rendőrséggel. (3) Az (1)-(2) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a külön törvényben meghatározott őrzési feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetre, valamint a halászati őrre. A mezőőr a jegyzőtől kapja a feladatainak ellátására vonatkozó napi utasításokat, és szintén a jegyző gondoskodik a kényszerítő eszközök (rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palack, sörétes vadászlőfegyver) beszerzéséről, és a mezőőrök formaruhával való ellátásáról. Bár a formaruhának nem kell országosan egységesnek lennie, különböznie kell a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek egyenruhájától. A mezőőr a ruháján mezőőri jelvényt visel, rendelkezik szolgálati igazolvánnyal, és szolgálati naplót vezet. Feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, határterületen a határőrséggel.

 

 

 A mezőőr és a halőr hivatalos személy 

A halőr jogosult: 

 1. elkérni a horgászjegyet, a területi engedélyt, a fogási naplót és a személyi igazolványt; 

 2. megnézheti a felszerelést, megnézheti és megmérheti a kifogott halakat, beírhat a fogási naplóba; 

 3. szabálysértés gyanúja esetén átnézheti a horgász személyes holmijait és autóját. 

 

 Az alkalmazható kényszerítő eszközök:

1. testi kényszer, 2. könnygáz.

Ezek ismeretében már nem tarthatja senki jogtalannak a mezőőr szakszerű intézkedését. Egyszerűbb közreműködni vele, ha nincs félni valónk, egyébként rendőrt kell hívjon. Így néhány perces együttműködés elmulasztása miatt akár több órás vizsgálat is következhet.  Aki törvénytisztelő, annak nem kell félnie, hiszen a mezőőr kötelessége a határ terményeinek, vadjainak, fáinak megvédése, ami a tulajdonosok közös érdeke, az ő érdekükben jár el, végzi a sokszor „összetűzéssel” járó munkáját.

 

A rendőrség mindig a segítségére lesz!

Sajnos egyre több az olyan személy, aki tavasszal ugyan nem vet semmit, de ősszel annál többet arat! Figyelő szolgálatokkal, rendszeres ellenőrzésekkel „vadászunk” rájuk, tettenérés esetén súlyos bírsággal és szabálysértési őrizettel jutalmazzuk, már a fiatalkorúakat is.

 

Szippantási igény bejelentése

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 1-től a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. (székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26.) látja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, változatlan áron.

Szippantási igényét a 54/451-066 telefonszámon lehet bejelenteni.

 

                                                                                                                                         Tóthné Verő Tünde

                                                                                                                                              polgármester

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás változásáról

Lakossági tájékoztató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től.

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. január 01-től hatályba lépő változásairól az alábbiakban tájékoztatjuk.

-        A kommunális hulladék gyűjtésére használt eddigi edényzetek kínálata bővül, a továbbiakban lehetőség lesz kisebb űrmértékű gyűjtőedények (60 és 80 literes) igénylésére is, az alábbi feltételek teljesülése esetén.

-        60 literes űrmértékű gyűjtőedényt csak és kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy igényelhet.

-        80 literes űrmértékű gyűjtőedényt legfeljebb 2 fő által használt ingatlan esetében lehet igényelni.

-        Az igénylés menete a következő:

 1.       Nyilatkozat benyújtása: az ingatlanhasználó a nyilatkozat megtételéhez szükséges űrlapot, a helyi polgármesteri hivataloknál kaphatja meg, melyet kitöltés után a helyi polgármesteri hivatalba juttat vissza.
 2.       A benyújtott nyilatkozatok alapján a helyi önkormányzatok igazolást állítanak ki és megküldik azt a közszolgáltatónak.
 3.       A megküldött igazolásoknak megfelelően a közszolgáltató a kérelmet benyújtó ingatlanhasználó esetében érvényesíti a kisebb gyűjtőedényre vonatkozó szabályozásokat.

-        Az igényléseket folyamatosan be lehet nyújtani és a benyújtás napjától érvényes, amennyiben az ingatlanhasználó a fentiek szerint megfelel a feltételeknek. Visszamenőlegesen nem igényelhető*.

(*Kivétel: 2016. január 31-ig benyújtott igénylések 2016. január 01-től érvényesek.)

-        A kisebb űrmértékű edényzethez való jogosultság esetén is az eddig használt 120 literes gyűjtőedények maradnak továbbra is használatban, azzal, hogy a kisebb űrmértékre való jogosultság után arányosan csökkentett ürítési díjat kell fizetni.  Az eltérő használatot a kisebb gyűjtőedénynek megfelelő jelölésű matricák fogják jelezni, melyek közszolgáltató által kerülnek felragasztásra.

-        A 2016. január 01-től érvényes lakossági bruttó díjak az alábbiak:

Gyűjtőedény mérete          Ft/ürítés

                                                                       60 l                                 177

                                                                       80 l                                 236

                                                                       120 l                               354

                                                                       240 l                               709

                                                                       1100 l                           3245

-        A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elérhetőségei az alábbiak:

 

Ügyfélszolgálat Berettyóújfalu:

4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1. sz.

Tel.: 54/505-260, 80/204-849, Fax: 54/505-269

e-mail: ugyfelszolgalat@biharikft.hu

Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-12, Sz: 7-19

Ügyfélszolgálat Püspökladány:

4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. sz.

Tel./Fax: 54/450-046

      e-mail: ugyfelszolgalat.pladany@biharikft.hu

      Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-12, Sz: 8-12, 13-17

 

 

Honlap: www.biharikft.hu                                                      

 

Üdvözlettel:                                                                             Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Nyilatkozat letöltése: Letöltés

 

Jubiláló szerepi véradók 2015-ben

Jubiláló szerepi véradók 2015-ben:

10-szeres véradók:
Boruzs László (József A. u. 8.)
Szatai Gabriella (Kossuth u. 30.)
Oláh Sándor (Nagy u. 18.)
Fülöp József (Nagy u. 84.)
Mile Brigitta (Rácz B. u. 20.)
Csiki János Attila (Rácz B. u. 34.)
Mile Andrásné (Vasút u. 15.)


20-szoros véradó:
Győriné Boruzs Anna (József A. u. 20.)

25-szörös véradók: 
Szabó Tibor (József A. u. 11.)
Gali József (Nagy u. 23.)


30-szoros véradók: 
Gali László (Ady E. u. 27.)
Kovács Anna (Ady E. u. 29.)
Gali László Andor (Hajnal u. 8.)

60-szoros véradó: 
Dávid József (Nagy u. 47.)

Igényelhető a tüzelőtámogatás

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

./2015. (.. . .) önkormányzati rendelete

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) térítésmentesen 1-6 q barnakőszént biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Szerep községben állandó bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A jogosultság feltételei 

2. §

 

(1)Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft),

b) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül,

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján arra jogosultnak ítél meg,

d) és széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik,

e) és a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta,

f) és kommunális adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, vagy hátralék esetén nyilatkozik arról, hogy tartozását részletekben megfizeti az önkormányzat kommunális adószámlájára.

 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.

 

A támogatás igénylésének menete

3. §

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

 

(2) A támogatási kérelmeket 2015. december 11.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

 

(3) A támogatás megállapításáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

 

(4) A támogatásra rendelkezésre álló 2.145.030.-Ft összegű forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a (2) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek – el kell utasítani.

 

(5) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2016. január 31.-ig gondoskodik.

 

(6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

(7) Amennyiben a jogosult a rendelet alapján biztosított tüzelőt értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított tüzelő 3000,-Ft + ÁFA/ q díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.

 

Záró rendelkezések 

4. §

 

(1) Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.

 

(2) Ez a rendelet 2016. február 1-én veszti hatályát.

 

 

 

 

  T ó t h n é  Verő Tünde                                                             K e s e r ű   László

     polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása

Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés