https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Tájékoztatás

A mezőőr is hivatalos személy

A MEZŐŐR IS „HIVATALOS SZEMÉLY!"

 

Jó tudni és tisztában lenni azzal, hogy a mezőőr is hivatalos személynek minősül. Ugyanolyan mértékben védi a törvény, mint pl. a rendőrt.

 

Az 1997. évi CLIX. Törvény ezt lehetővé teszi részükre, és ha valaki megüti őket, az olyan, mintha egy rendőrt bántalmazna. 

 

Erősen figyelmébe ajánlom mindenkinek az alábbiak ismeretét!

 

A MEZŐŐR FELADATAI

 

23. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. (2) A mezőőr együttműködik a rendőrséggel. (3) Az (1)-(2) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a külön törvényben meghatározott őrzési feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetre, valamint a halászati őrre. A mezőőr a jegyzőtől kapja a feladatainak ellátására vonatkozó napi utasításokat, és szintén a jegyző gondoskodik a kényszerítő eszközök (rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palack, sörétes vadászlőfegyver) beszerzéséről, és a mezőőrök formaruhával való ellátásáról. Bár a formaruhának nem kell országosan egységesnek lennie, különböznie kell a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek egyenruhájától. A mezőőr a ruháján mezőőri jelvényt visel, rendelkezik szolgálati igazolvánnyal, és szolgálati naplót vezet. Feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, határterületen a határőrséggel.

 

 

 A mezőőr és a halőr hivatalos személy 

A halőr jogosult: 

 1. elkérni a horgászjegyet, a területi engedélyt, a fogási naplót és a személyi igazolványt; 

 2. megnézheti a felszerelést, megnézheti és megmérheti a kifogott halakat, beírhat a fogási naplóba; 

 3. szabálysértés gyanúja esetén átnézheti a horgász személyes holmijait és autóját. 

 

 Az alkalmazható kényszerítő eszközök:

1. testi kényszer, 2. könnygáz.

Ezek ismeretében már nem tarthatja senki jogtalannak a mezőőr szakszerű intézkedését. Egyszerűbb közreműködni vele, ha nincs félni valónk, egyébként rendőrt kell hívjon. Így néhány perces együttműködés elmulasztása miatt akár több órás vizsgálat is következhet.  Aki törvénytisztelő, annak nem kell félnie, hiszen a mezőőr kötelessége a határ terményeinek, vadjainak, fáinak megvédése, ami a tulajdonosok közös érdeke, az ő érdekükben jár el, végzi a sokszor „összetűzéssel” járó munkáját.

 

A rendőrség mindig a segítségére lesz!

Sajnos egyre több az olyan személy, aki tavasszal ugyan nem vet semmit, de ősszel annál többet arat! Figyelő szolgálatokkal, rendszeres ellenőrzésekkel „vadászunk” rájuk, tettenérés esetén súlyos bírsággal és szabálysértési őrizettel jutalmazzuk, már a fiatalkorúakat is.

 

 

 

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés