https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Helyi Értéktár Bizottság

Helyi Értéktár Bizottság

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) sz. Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, a tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével.

A Települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatokat megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.

A bizottság feladata:

  • A települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó, az önkormányzati honlap útján, stb)

  • A helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása;

  • Döntés a bizottság rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról;

  • Félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig – a képviselő-testület, valamint a település lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységről;

Elérhetőség: 4163 Szerep, Nagy-utca 53.

Telefon: +36/54/516-002; +36/54/516-003

E-mail: szerep.pmh@gmail.com

Javaslattétel a települési értéktárba való felvételre:

A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) sz. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, elektronikusan a szerep.pmh@gmail.com e-mail-címre, vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve. A javaslattétel ingyenes.

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt.

Formanyomtatvány letölthető ITT.

 

A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása: Letöltés (PDF)

 

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés