https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Szerep Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére

Szerep Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére

Szerep Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Szerep Községi Önkormányzat
Védőnői Szolgálat
védőnő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
4163 Szerep Kölcsey u. 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, védőnő diploma
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • 3 hónapos próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. december 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pánti Zoltán aljegyző nyújt, a 54/516-002-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szerep Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4163 Szerep Nagy u. 53.) a munkakör megnevezését: „védőnő” kérjük feltüntetni a borítékon feltüntetni
 • Személyesen: Hajdú-Bihar megye, 4163 Szerep Nagy u. 53. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén
 • Elektronikus úton: szerep.pmh@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

Pályázatokat Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés