https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Pályázati felhívás civil szervezetek számára

Pályázati felhívás civil szervezetek számára

Pályázati felhívás

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására

A pályázat célja:

A pályázat a helyi civilszervezetek 2018. április 1. és 2018. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek működési költségeihez kíván hozzájárulni.

Pályázók köre:
Szerepen működő civilszervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék (bíróság) szerepi székhellyel bejegyzett és ténylegesen működnek, illetve azok a be nem jegyzett szervezetek, akik legalább három éve folyamatosan, bizonyíthatóan működnek.

Támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök:

a) a civil szervezetet érintő évfordulók, fesztiválok támogatása,

b) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,

c) a civil szervezetet bemutató kiadványok támogatása,

d) a civil szervezet pályázati önrészének támogatása,

e) a civil szervezet működési támogatása (reprezentációs célú kiadások nem támogathatók).

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

  • a Támogatott egy korábib támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt hatáirdejű elszámolása még nem kerüt elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
  • a Támogatott lejárt esedékességű 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
  • a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerüt.

Pályázni a pályázati kiírás melléklete szerinti adatlapon lehet. Az adatlap letölthető innen vagy személyesen átvehető a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Titkársági irodájában.

A pályázathoz csatolni kell a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről és a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről szóló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani a Hivatal Titkársági irodájában, Szerep Község Polgármesterének címezve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

 


 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy a helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásának határidejét a rendkívüli időjárási körülményekre tekintettel 2018. március 22-e (csütörtök) 12.00 órára módosítom.

 

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester      

 

 

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés