https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Ebösszeírás

Ebösszeírás

FELHÍVÁS SZEREP KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.S ( l ) bekezdése alapján Szerep Községi Önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2018.04.01. — 2018.04.30-ig terjedő időszakban a község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattartók (az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott adatokról, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a torvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik az ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok is kötelesek adatot szolgáltatni.

Az Önkormányzat az ebösszeírást ebösszeírók bevonásával látja el. Az ebösszeírók minden háztartást személyesen keresnek fel. Amennyiben az érintett háztartásban nem tartanak ebet, kérem ne vegyék zaklatásnak érdeklődésüket, kötelesek minden háztartásba megkérdezni, hogy van-e összeírás alá tartozó eb.

Az ebösszeíró adatlap a tájékoztató mellé csatolásra kerül, illetve letölthető innen.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben, illetve az 54/516-002 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött ebösszeíró adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen az ebösszeíróknál,

  • személyesen vagy postai úton a 4163 Szerep Nagy u. 53.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018.04.30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 1 7/B (10) bekezdése értelmében 2013. január l . napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

  • az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni a változást követő 15 napon belül.

  • az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének munkatársai ellenőrizhetik.

  • amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

 

Együttműködését köszönöm!

 

Keserű László
jegyző    

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés