Rendkívüli téli időjárás, erős havazás

Rendkívüli téli időjárás, erős havazás

Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.

Várható következmények:

• Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti,

vasúti, légi) közlekedésben.

• A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a

betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.

• A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.

• Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.

• A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.

• Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok

keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.

• A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.

A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy először csak a légkör

fölső rétegei melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegő hőmérséklete még fagypont alatt marad. Ez a

helyzet ónos eső kialakulásához vezethet, ami a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés eső

és néhány perc alatt tükörsima jégpáncél vonja be a felszínt.

Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg kialakulására,

emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! Tartós és

intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.

Ajánlott magatartási szabályok:

Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következő lépéseket tegye meg:

• Folyamatosan figyelje a híradásokat.

• Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.

• A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.

• Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből.

• Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és tűzhelyet.

• Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból.

• Készítsen elő meleg ruhákat.

• Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek, és a víz elárassza a házat.

A hóvihar alatt:

• Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a spalettákat.

• Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.

• Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen egy esetleges baleset esetén a

hóesés intenzitásától függően lehet, hogy a mentők sem tudják megközelíteni a házat.

• Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.

• Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg egyedül.

• Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja semelyik

testrészét fedetlenül, mert a hideg és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket okozhat. Viseljen

sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).

• Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, akik a segítségére sietnek majd,

és készüljön fel az esetleges hosszabb benntartózkodásra.

Otthonunkban:

Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:

• Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a

tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.

• Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az

égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse

folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egymásfélóránként

szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést

okozhatnak.

• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!

• Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról működtethető

gázlámpa, elektromos lámpa).

• Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.

• Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.

• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.

• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek

van szüksége.

Utazáshoz:

• Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra

kell eljutni!

• Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha

meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.

• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen

vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.

• Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki

állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli

gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az

esetben sem tanácsos egyedül elindulni.

• Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább

egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.

• Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok múlva fogják

kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.

• Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával

fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű

utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos

balesetet okozhatnak.

• Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a

fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és

ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Tudnivalók a jégen történő biztonságos sportoláshoz

A befagyott állóvíz jellemzői:

• A partközelben a jég vékonyabb, esetleg üreges, ezért könnyen törik.

• Az állóvizekbe befolyó vízfolyások, melegebb források elvékonyítják a jégtakarót.

• A sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb.

• Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is csökken, ha vastagsága változatlan marad.

Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:

• korlátozott látási viszonyok között,

• járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,

• kikötők és veszteglőhelyek területén,

• folyókon,

• rianás esetén, a Balatonon.

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:

• kb. 8 cm vastagságú jég -> egy felnőtt

• kb. 12 cm vastagságú jég -> egy csoport illetve sportolásra alkalmas

• kb. 18 cm vastagságú jég -> szánkók, fakutyák

Balaton jegén való tartózkodás

A jegesedés miatt a Balatonon nem tartózkodnak sem a rendőrség, sem a vízimentők hajói, így a segítség csak a

szárazföldről érkezhet. A tó medre tele van hőforrásokkal, sok helyen kisebb-nagyobb csatornák és patakok is

olvasztják a jeget - ezeken a helyeken különösen figyelni kell, mert a jég vastagsága több centiméterrel is

vékonyabb lehet, mint máshol.

A hízásban levő, 12-16 centiméter vastagságú jég már kellő biztonságot ad. Fontos tudni, hogy még a

legedzettebbek sem bírnak ki a jeges vízben 15 percnél többet: ennyi idő alatt kell a segítségnek megérkeznie,

különben annak, aki jég alá került, már nem sok esélye van a túlélésre.

A szabadvizek befagyott területe gyermekre és felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is

rejt magában. A jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelű végkifejlete van az emberek felelőtlen

viselkedésének és a jég tulajdonságának nem megfelelő ismerete miatt. A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve

a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé,

kiismerhetetlenné válhat.

A befagyott folyóvíz jellemzői

Folyóvíz jegén tartózkodni nem biztonságos!

A folyóvizeken vékonyabb jégréteggel kell számolni:

• a folyó medrének beszűkült helyein az áramlatok miatt,

• a víz sodorvonalában,

• a folyókanyarulatok külső oldalán,

• a sebes folyású vagy kőszórásos szakaszokon,

• a meredek partszakasszal rendelkező folyószakaszokon,

Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon

megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles pirosfehér

csíkozású korláttal kell ellátni. Jégen való tartózkodás:

• Amennyiben egyedül haladunk a jégen, nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha van lehetőségünk,

egy arra alkalmas bottal folyamatosan ellenőrizzük az előttünk lévő jég állapotát, az elesést lehetőleg

kerüljük.

• Több személy együttes sportolása esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot.

A jég beszakadását rendszerint előre jelzi:

• a ropogás és recsegés,

• rianások megjelenése,

• a jégfelület süllyedése, ekkor még a beszakadás elkerülhető.

Ha beszakad a jég alattunk:

• Azonnal feküdjünk hason a jégre minél nagyobb testfelülettel, lehetőleg arccal a part felé és lassú,

nyugodt mozdulatokkal - mindig a lehető legnagyobb testfelülettel - a legközelebbi biztos pontot hason

csúszva elérni és kússzunk a part felé.

• Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre.

• Minden lehető eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása) akadályozzuk meg, hogy a jégfelület alá

csússzunk, vagy lemerüljünk a vízbe.

• Beszakadás esetén a kerüljük a felesleges mozdulatokat - félve a kihűléstől - , ezáltal megőrizve a

ruházatunkban lévő szigetelő légréteget.

• Igyekezzünk a lábunkkal az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part felé előrelökni magunkat,

illetve segítséget kérni.

• Ha lesüllyedtünk a jég alá, próbáljuk szemünket nyitva tartani és felfelé (a világosság felé) nézni. Ha a

jég hóval fedett, akkor a közelben lévő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján fel lehet ismerni, és el

lehet érni.

• Ha a jég újra beszakad alattunk, vágjunk magunknak utat a part felé addig, míg ki nem jutunk a partra,

vagy teherbíró felülethez nem érünk.

• Ha partot érünk, azonnal menjünk meleg helyre, szárítkozzunk meg, testünket töröljük szárazra, igyunk

forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!

A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 Co, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk következhet be

(vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).

Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézhetjük a bajt. Életünket kockáztathatjuk, illetve további

beszakadások keletkezhetnek.

Segítségnyújtás:

• A jég felszíne felett lévő személy hason csúszva közelítse meg a bajba jutottat.

• Hívjunk segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsuk!

• Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak: ha többen

vannak, egymás lábát fogva - mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek

• Ha a beszakadt jég alá került a személy, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják

végezni, ezért nagyon fontos a 105-ös számon a Tűzoltóság, illetve a 104-es számon a Mentőszolgálat

értesítése.

 

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés