Szerep története

A község első írásos említése a Dömösi Prépostság alapítólevelében történt 1134- ben, mivel Cerep (Szerep) lakosainak egyházi adója ide folyt be. A Váradi Regestrumban 1219- ben említik először a községet és lakóit.

 

 

 

Országgyűlési Választás 2018

 

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

A választáson szavazatszámláló bizottságok működnek.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból, választott és megbízott tagokból áll. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart.

A mellékelt jelentkezési lapon a szavazatszámláló bizottságokba választott tagok jelentkezését várjuk.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék településünkön a választások sikeres lebonyolítását!

Püspökladány, 2018. január 16.


Keserű László s.k.         
a Helyi Választási Iroda vezetője


A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le.

Kormányablak Osztály 2019. december 29. ügyfélfogadása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányablak Osztály 2017. december 29. napján (pénteken) technikai okok miatt a következő ügytípusokban 8:00-12:00 óráig fogadja ügyfeleit:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása

Tájékoztatjuk, hogy az ünnepek miatt a püspökladányi ügyfélszolgálatunk az alábbi napokon tart zárva:

2017. december 19, 27.

2018. január 02, 03.

Pályázati Felhívás

Szerep Községi Önkormányzat pályázatot ír ki „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Szerep közigazgatási területén” közszolgáltatási tevékenység ellátására.

A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva érhető el: Letöltés(pdf)

Szociális tüzelőanyag támogatás

A szociális tüzelőanyag támogatás kérelem nyomtatványt 2017. november 13-tól (hétfőtől) lehet igényelni a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén.

Rendkívüli téli időjárás, erős havazás

Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szerep Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Tanévkezdési támogatás 2017

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 29-i ülésen döntött a tanévkezdési támogatásról.

Háziorvosi rendelő ideiglenes áthelyezése

A Szerep Kölcsey u. 6. szám alatt működő orvosi rendelőt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében újítják fel, ezért az itt működő rendelőnek ideiglenes helyet kellett találni, ahol zavartalanul folytathatják a munkát a rekonstrukció befejezéséig.

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július 17 — július 31. közötti időszakban a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.

Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítást végez.

Tartalékosokat vár a honvédség

Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség a nemrégiben útjára indult új szolgálati forma, az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe. A honvédség mindazok jelentkezését várja, akik elkötelezettek, és tenni szeretnének saját lakókörnyezetük biztonságáért.

A legszebb konyhakertek 2017

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva Szerep Községi Önkormányzat meghirdeti „A legszebb konyhakertek” programot.

 

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szerep Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
A mezőőr is hivatalos személy

 

A MEZŐŐR IS „HIVATALOS SZEMÉLY"!

 

Jó tudni és tisztában lenni azzal, hogy a mezőőr is hivatalos személynek minősül. Ugyanolyan mértékben védi a törvény, mint pl. a rendőrt.

 

Az 1997. évi CLIX. Törvény ezt lehetővé teszi részükre, és ha valaki megüti őket, az olyan, mintha egy rendőrt bántalmazna. 

 

Erősen figyelmébe ajánlom mindenkinek az alábbiak ismeretét!

 

A MEZŐŐR FELADATAI

 

23. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. (2) A mezőőr együttműködik a rendőrséggel. (3) Az (1)-(2) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a külön törvényben meghatározott őrzési feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetre, valamint a halászati őrre. A mezőőr a jegyzőtől kapja a feladatainak ellátására vonatkozó napi utasításokat, és szintén a jegyző gondoskodik a kényszerítő eszközök (rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palack, sörétes vadászlőfegyver) beszerzéséről, és a mezőőrök formaruhával való ellátásáról. Bár a formaruhának nem kell országosan egységesnek lennie, különböznie kell a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek egyenruhájától. A mezőőr a ruháján mezőőri jelvényt visel, rendelkezik szolgálati igazolvánnyal, és szolgálati naplót vezet. Feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, határterületen a határőrséggel.

 

 

 A mezőőr és a halőr hivatalos személy 

A halőr jogosult: 

 1. elkérni a horgászjegyet, a területi engedélyt, a fogási naplót és a személyi igazolványt; 

 2. megnézheti a felszerelést, megnézheti és megmérheti a kifogott halakat, beírhat a fogási naplóba; 

 3. szabálysértés gyanúja esetén átnézheti a horgász személyes holmijait és autóját. 

 

 Az alkalmazható kényszerítő eszközök:

1. testi kényszer, 2. könnygáz.

Ezek ismeretében már nem tarthatja senki jogtalannak a mezőőr szakszerű intézkedését. Egyszerűbb közreműködni vele, ha nincs félni valónk, egyébként rendőrt kell hívjon. Így néhány perces együttműködés elmulasztása miatt akár több órás vizsgálat is következhet.  Aki törvénytisztelő, annak nem kell félnie, hiszen a mezőőr kötelessége a határ terményeinek, vadjainak, fáinak megvédése, ami a tulajdonosok közös érdeke, az ő érdekükben jár el, végzi a sokszor „összetűzéssel” járó munkáját.

 

A rendőrség mindig a segítségére lesz!

Sajnos egyre több az olyan személy, aki tavasszal ugyan nem vet semmit, de ősszel annál többet arat! Figyelő szolgálatokkal, rendszeres ellenőrzésekkel „vadászunk” rájuk, tettenérés esetén súlyos bírsággal és szabálysértési őrizettel jutalmazzuk, már a fiatalkorúakat is.

 

Szippantási igény bejelentése

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 1-től a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. (székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26.) látja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, változatlan áron.

Szippantási igényét a 54/451-066 telefonszámon lehet bejelenteni.

 

                                                                                                                                         Tóthné Verő Tünde

                                                                                                                                              polgármester

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás változásáról

Lakossági tájékoztató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től.

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. január 01-től hatályba lépő változásairól az alábbiakban tájékoztatjuk.

-        A kommunális hulladék gyűjtésére használt eddigi edényzetek kínálata bővül, a továbbiakban lehetőség lesz kisebb űrmértékű gyűjtőedények (60 és 80 literes) igénylésére is, az alábbi feltételek teljesülése esetén.

-        60 literes űrmértékű gyűjtőedényt csak és kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy igényelhet.

-        80 literes űrmértékű gyűjtőedényt legfeljebb 2 fő által használt ingatlan esetében lehet igényelni.

-        Az igénylés menete a következő:

  1.       Nyilatkozat benyújtása: az ingatlanhasználó a nyilatkozat megtételéhez szükséges űrlapot, a helyi polgármesteri hivataloknál kaphatja meg, melyet kitöltés után a helyi polgármesteri hivatalba juttat vissza.
  2.       A benyújtott nyilatkozatok alapján a helyi önkormányzatok igazolást állítanak ki és megküldik azt a közszolgáltatónak.
  3.       A megküldött igazolásoknak megfelelően a közszolgáltató a kérelmet benyújtó ingatlanhasználó esetében érvényesíti a kisebb gyűjtőedényre vonatkozó szabályozásokat.

-        Az igényléseket folyamatosan be lehet nyújtani és a benyújtás napjától érvényes, amennyiben az ingatlanhasználó a fentiek szerint megfelel a feltételeknek. Visszamenőlegesen nem igényelhető*.

(*Kivétel: 2016. január 31-ig benyújtott igénylések 2016. január 01-től érvényesek.)

-        A kisebb űrmértékű edényzethez való jogosultság esetén is az eddig használt 120 literes gyűjtőedények maradnak továbbra is használatban, azzal, hogy a kisebb űrmértékre való jogosultság után arányosan csökkentett ürítési díjat kell fizetni.  Az eltérő használatot a kisebb gyűjtőedénynek megfelelő jelölésű matricák fogják jelezni, melyek közszolgáltató által kerülnek felragasztásra.

-        A 2016. január 01-től érvényes lakossági bruttó díjak az alábbiak:

Gyűjtőedény mérete          Ft/ürítés

                                                                       60 l                                 177

                                                                       80 l                                 236

                                                                       120 l                               354

                                                                       240 l                               709

                                                                       1100 l                           3245

-        A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elérhetőségei az alábbiak:

 

Ügyfélszolgálat Berettyóújfalu:

4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1. sz.

Tel.: 54/505-260, 80/204-849, Fax: 54/505-269

e-mail: ugyfelszolgalat@biharikft.hu

Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-12, Sz: 7-19

Ügyfélszolgálat Püspökladány:

4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. sz.

Tel./Fax: 54/450-046

      e-mail: ugyfelszolgalat.pladany@biharikft.hu

      Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-12, Sz: 8-12, 13-17

 

 

Honlap: www.biharikft.hu                                                      

 

Üdvözlettel:                                                                             Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Nyilatkozat letöltése: Letöltés

 

Jubiláló szerepi véradók 2015-ben

Jubiláló szerepi véradók 2015-ben:

10-szeres véradók:
Boruzs László (József A. u. 8.)
Szatai Gabriella (Kossuth u. 30.)
Oláh Sándor (Nagy u. 18.)
Fülöp József (Nagy u. 84.)
Mile Brigitta (Rácz B. u. 20.)
Csiki János Attila (Rácz B. u. 34.)
Mile Andrásné (Vasút u. 15.)


20-szoros véradó:
Győriné Boruzs Anna (József A. u. 20.)

25-szörös véradók: 
Szabó Tibor (József A. u. 11.)
Gali József (Nagy u. 23.)


30-szoros véradók: 
Gali László (Ady E. u. 27.)
Kovács Anna (Ady E. u. 29.)
Gali László Andor (Hajnal u. 8.)

60-szoros véradó: 
Dávid József (Nagy u. 47.)

Igényelhető a tüzelőtámogatás

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

./2015. (.. . .) önkormányzati rendelete

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) térítésmentesen 1-6 q barnakőszént biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Szerep községben állandó bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

 

A jogosultság feltételei 

2. §

 

(1)Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft),

b) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül,

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján arra jogosultnak ítél meg,

d) és széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik,

e) és a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta,

f) és kommunális adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, vagy hátralék esetén nyilatkozik arról, hogy tartozását részletekben megfizeti az önkormányzat kommunális adószámlájára.

 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.

 

A támogatás igénylésének menete

3. §

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

 

(2) A támogatási kérelmeket 2015. december 11.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

 

(3) A támogatás megállapításáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

 

(4) A támogatásra rendelkezésre álló 2.145.030.-Ft összegű forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a (2) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek – el kell utasítani.

 

(5) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2016. január 31.-ig gondoskodik.

 

(6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

(7) Amennyiben a jogosult a rendelet alapján biztosított tüzelőt értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen biztosított tüzelő 3000,-Ft + ÁFA/ q díjjal számolt arányos költségének visszafizetésére.

 

Záró rendelkezések 

4. §

 

(1) Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.

 

(2) Ez a rendelet 2016. február 1-én veszti hatályát.

 

 

 

 

  T ó t h n é  Verő Tünde                                                             K e s e r ű   László

     polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása

Megjelent a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása

Felhívás!
Lomtalanítás a településen

A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítást végez.

Közadatkereső